tävlingar

klubbmästerskap  2017

REGLER
Samtliga som betalt medlemsavgift för 2017 får delta.

Teman: Nattfotografering
                  Närbild
                  Gatufotografi
Tre bilder av varje tema får lämnas in.

Bilderna presenteras på papper (max A4) utan montering.
Bilderna märks med tema och erhållen kod, ex. Närbild QR243.

Varje tema bedöms för sig. Bilderna bedöms av utsedd intern jury eller annan fotoklubb.

Poängberäkning:
1:an får 10 poäng
2:an får 7 poäng
3:an får 5 poäng
4:an får 4 poäng
5:an får 3 poäng
Resten av bilderna hamnar på delad 6:e plats och får 1 poäng vardera.

Medverkan kostar 50 kronor som används till prisinköp.