tävlingar

klubbmästerskap  2018

REGLER
Deltagande: Samtliga som betalt medlemsavgift för
2018 får delta.

Teman: Människa
               Oskarpt
               Landskap

Antal: Tre bilder av varje tema får lämnas in.

Presentation: Bilderna presenteras på papper (max A4) utan montering.

Märkning: Bilderna märks med tema och erhållen kod, t,ex. Oskarpt QRT243.

Bedömning: Varje tema bedöms för sig. Bilderna bedöms av utsedd intern jury eller annan fotoklubb.

Inlämning: Senast 1 oktober 2018.

Prisutdelning: På klubbmötet 10 december 2018.

Poängberäkning: I varje klass utdelas poäng enligt följande:
1:an får 10 poäng
2:an får 8 poäng
3:an får 6 poäng
4:an får 4 poäng
5:an får 2 poäng
Resten av bilderna hamnar på delad 6:e plats och får 1 poäng vardera.

Avgift: Medverkan kostar 50 kronor, som används till prisinköp. Betalas vid inlämning eller i förväg till Klubbens PG eller Swish. Ange Tävling