styrelsen

Ordförande: Anneli Raninen Lundberg: 070-5474352, anneli_lundberg@hotmail.com

Sekreterare:  Morgan Bergqvist: moggeman@gmail.com

Kassör:  Björn Lindberg, 070-2005301, bjorn@photobjorn.se

Ledamot: Ove Remåker, ove.remaker@gmail.com

Ledamot: Staffan Einarsson: 070-1604017, staffan.einarsson@telia.com

Suppleant: Staffan Flodin, psflodin@gmail.com

Suppleant: Anders Granath, herr.anders.granath@gmail.com

styrelsemöten

Om det är något du vill att styrelsen ska ta upp på ett styrelsemöte är det bra om du kan höra av dej till oss i god tid innan.