möteslokal/studio

Som medlem har Du tillgång till vår möteslokal/studio med enkel fotoutrustning. Vi tar ut en avgift för lån av lokalerna. Det kostar 50:- per tillfälle eller 400:-/år. Betala till Pg: 1704425-6 eller till Swish 070-2876044, ange namn och "Studion"

Utrustning
Där finns tre studioblixtar, ett flertal softboxar och paraplyreflektorer, radiotriggrar, reflexskärmar, 5 bakgrunder i olika färger mm.

OBS! Utrustningen ska användas på plats i vår lokal!  Du får stuva om bord och stolar så att du kan fotografera, och återställer sedan allt som det stod när du kom dit. Och givetvis städar du efter dig!

Utrustning för utlån

I tillägg till ovanstående utrustning finns två äldre blixtar med tillbehör kan hyras hem av
klubbens medlemmar.

Kostnad: 50:- per tillfälle (upp till en vecka)
Bokning sker i samma kalender som för Studion, markera hela perioden och ange
”Låneblixt” och namn.
Betalning sker till Pg: 1704425-6 eller till Swish 070-2876044,
ange namn och ”Låneblixt”

Bokning och nycklar
Bokning sker i kalendern HÄR . Du som har betalat medlemsavgiften får lösenordet som behövs för att boka. Välj bokningskalender för studion. Du hämtar nycklarna i Café Gjuteriet. Nycklarna lägger du i Gjuteriets brevlåda i vindfånget utanför dörren om det inte är öppet när du är klar.

foto: Anneli Raninen Lundberg
foto: Anneli Raninen Lundberg