mörkrumsgruppen

Mörkrumsgruppen är inriktade på analogt fotograferande, samt framkallning och kopiering i våta mörkrummet.


Den här gruppen har också ansvar för mörkrummet, visar nya medlemmar tillrätta här, håller enstaka workshops för klubbens medlemmar och ser till så att kemidunkar blir tömda.

att bilda en grupp

Hittar du inte någon grupp för dig?
Bilda en egen grupp och bjud in andra!

Det kan handla om en grupp för porträttfoto, för makrofoto, för analogt foto eller en ungdomsgrupp  t.ex.

Regler för att bilda en grupp:

  • Medlem i Karlstads nya fotoklubb kan bilda en grupp efter samråd med styrelsen.
  • Gruppen bildas som en del av Karlstads Nya Fotoklubb, och deltagare i gruppen ska alltså betala medlemsavgift till klubben.
  • Klubbens stadgar gäller även för gruppen.
  • Gruppen ska ha en namngiven kontaktperson/samordnare.
  • Gruppen ska vara frivillig och öppen för alla fotoklubbens medlemmar.
  • Gruppen har rätt att boka klubbens lokaler för egna möten.
  • Gruppen visar upp vad man gjort på ett klubbmöte i slutet av terminen - i övrigt ligger gruppens möten och aktiviteter utanför schemalagda klubbmöten.